Bljesak

Autor: Filip Solers

Bljesak Filipa Solersa romaneskno je ostvarenje oblikovano kroz niz epizoda, intertekstualnih ravni i slikovnih kompozicija koje na izrazito atraktivan način markiraju reku vremena. U sećanjima i snovima, turbulentnoj stvarnosti Francuske i univerzalnoj priči o božanskoj moći umetnosti, Solers stvara složenu narativnu prizmu u kojoj se dominirajuća ideja romana račva u niz epizoda nelinearnog narativa. Narator se priseća detinjstva provedenog u Bordou i sestre Ane sa kojom je jednom razmenio poljubac u Veneciji – na ivici incesta, ali priča dobija sasvim novi tok njegovim dolaskom u Pariz i neočekivanim susretom sa Lusi, francuskom buržujkom i intelektualkom, s kojom ga povezuje ljubav prema Kazanovinim memoarima.

Izdavač: Agora

Samo 1 je preostala na zalihama (može se poručiti)

880 RSD