Burleska gospodina Peruna Boga groma

Autor: Rastko Petrović

Rastko Petrović napisao je jedan od najneobičnijih romana srpske avangardne književnosti. „Burlesku“ je žanrovski teško definisati jer se u njoj smenjuju elementi mitova, bajki, predanja, epskih pesama, žitija, apokrifa, biografske i autobiografske proze pa sve do konstruktivističke poezije.

Izdavač: Sumatra

Samo 1 je preostala na zalihama

770 RSD