Časovničar i sačasnici

Autor: Eliezer Papo

Časovničara i sačasnike različiti će čitatelji čitati na različite načine. Treba ovdje spomenuti da se ova „zbirka postistorijskih priča“ može čitati i u ključu „vjenčanja teologije i psihologije“. (…) To je rukopis dvojako drukčiji od većine izdanja na religijske teme štampanih kod nas. A zatim, on je i – kako je već nagoviješteno – stilom dobrano drukčiji od većine knjiga koje se bave srodnim temama. (Muharem Bazdulj)

Izdavač: Agora

Samo 1 je preostala na zalihama (može se poručiti)

1.100 RSD