Egipatske piramide

Autor: I. E. S: Edwards

Poglavlja koja slede na prvom mestu pokušaj su da se opi­šu neke od glavnih karakteristika velikog broja piramida, od kojih su skoro sve izgrađene tokom perioda od oko dve hiljade godina. Samo one piramide koje jasno ilustruju razvoj i kasni­je opadanje ove klase grobnica razmotrene su do poslednjeg detalja, dok su ostale pomenute samo uzgredno. Poslednje poglavlje daje neku vrstu pregleda metoda koje su se koristile u izgradnji piramida i razloga koji su motivisali egipatske kralje­ve da usvoje piramidalnu formu.

Izdavač: Blum

Samo 1 je preostala na zalihama (može se poručiti)

999 RSD