Odlazeći sa ostrva

Autor: Mihail Bing

Mihail E. D. Bing je rođen na karipskom ostrvu Trinidad, u gradu Arimi. Diplomirao je na Univerzitetu u Beogradu i doktorand je Univerziteta Antila. Sa devetnaest godina otisnuo se na dalek put, na više od osam hiljada kilometara udaljeni Balkan, u zemlju Srbiju. Ta iskustva iz prve ruke sačinjavaju Odlazeći s ostrva – Studentski vodič za preživljavanje u inostranstvu: lekcije o putovanju od Kariba do Balkana, koje menjaju život i pružaju uputstva za snalaženje u novoj sredini ne samo putnicima, pečalbarima, studentima, namernicima… Ona ostvaruju uvid i u specifičnosti ostrvskog mentaliteta, te šokova i prosvetljenja koje ostrvljanin sa sasvim drugačijeg podneblja doživljava u susretu sa srpskom kulturom, običajima, klimom, mentalitetom. Ovaj vodič pisan neposrednim, a produhovljenim stilom ističe važnost putovanja i obrazovanja kao stubova ličnog unapređenja, ali i prijateljstva, marljivosti, čovečnosti i zajedništva kao pokretačkih sila društvenog napretka.

Izdavač: IPC

Samo 1 je preostala na zalihama (može se poručiti)

968 RSD