Slučaj danonoćnik

Autor: Aleksandar Ćuković

Rukopis Aleksandra Ćukovića je posvećen analizi tekstova koje je akademik Miro Vuksanović objavio u knjigama pod zajedničkim naslovom Danonoćnik. Reč je o proznim fragmentima čije bliže žanrovsko određenje nije moguće jednoznačno formulisati – u kojima se menjaju, kombinuju i stapaju dokumentarno i fikcionalno, monološko i dijaloško, lično i univerzalno.

Izdavač: Agora

Samo 1 je preostala na zalihama (može se poručiti)

1.100 RSD