Tajne rajskih papira

Autor: Branislav Kocić

U alternativnom svetu (Rajska ostrva, 2016. godine) podeljenom na demokratski Zapad (Luritanija) i totalitarni Istok (Agarta), stanovništvo sa obe strane živi u stalnoj opasnosti od izbijanja novog sukoba. Iako je Luritanija nakon rata odnela prevagu, ne samo na bojnom polju već i ekonomski, na njenom tlu stvoren je poreski raj koji je postao poznat po pouzdanosti i diskreciji.

Izdavač: Kalipso

Samo 1 je preostala na zalihama (može se poručiti)

999 RSD